Hrvatska dobro upravlja šumama i može biti primjer drugima u EU

Okrugli stol „Održivost gospodarenja šumama i bioraznolikost u RH“ koji su u povodu 21. ožujka, Svjetskog dana šuma, organizirali Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika (HSUPŠ), Hrvatski drvni klaster i časopis Drvo&Namještaj okupio je brojne predstavnike na šumi baziranog sektora. Raspravljalo se o načinu gospodarenja šumama u Hrvatskoj, važnosti šuma i njihovom utjecaju na bioraznolikost, novoj EU strategiji za šume, važnosti drva u postizanju niskougljičnih ciljeva i drugim aktualnim temama u šumarstvu.

Sudionike je uvodno pozdravio predsjednik HSUPŠ mr. sc. Zdenko Bogović istaknuvši kako Hrvatska ima ogromno šumsko bogatstvo, koje prekriva čak 47 % njene kopnene površine. Naglasio je kako šume u Hrvatskoj imaju tri važne uloge – okolišnu, gospodarsku i društvenu te da Hrvatska može biti primjer drugima po održivom gospodarenju šumama. “Šume u Hrvatskoj vežu 640 milijuna tona CO2. Šumarstvo i drvna industrija doprinose gospodarstvu s oko 20 milijardi kuna i zapošljavaju više od 45.000 ljudi. Naš godišnji prirast iznosi 11 milijuna kubika, dok nam je sječivi etat 8,4 milijuna kubika“, kazao je. Također, naglasio je i kako šume ublažavaju klimatske ekstreme, pročišćavaju zrak i proizvode kisik, sprječavaju eroziju i odrone tla, štite naselja od buke, reguliraju vodni režim, a nije zanemariva niti njihova turistička i rekreativna uloga.

Također, Bogović se osvrnuo i na novu EU strategiju za šume, izrazivši zabrinutost za budućnost šumarstva u Hrvatskoj i Europi. Istaknuo je kako Strategija mijenja ravnotežu između društvenih, ekonomskih i ekoloških sastavnica šumarstva. „Strategija favorizira ekološke probleme, a zanemaruje ekonomske aspekte te ugrožava dugoročnu održivost europskih šuma i šumarstva“, kazao je. „Primjena EU regulativa na sektor šumarstva u RH izazvat će negativan utjecaj na prirodnu obnovu šuma, poremećaj normalnog razmjera dobnih razreda u jednodobnim šumama, poremećaj normalnog razmjera debljinskih razreda u prebornim šumama, moguće smanjenje dostupne drvne sirovine do 30% na godišnjoj razini i drugo“.

Silvija Zec, predsjednica Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije kazala je kako ekonomske, ekološke i socijalne funkcije šuma moraju biti u ravnoteži te istaknula velike izazove koje donose klimatske promjene. „Brzina klimatskih promjena postavlja velike izazove pred prilagodbu šuma i stabala. Trebamo jako puno razumijevanja i financijskih sredstava za obnovu“, kazala je.

Ana Dijan, članica Upravnog odbora Europske konfederacije drvne industrije CEI-Bois govorila je o posljedicama ruske invazije na Ukrajinu i mogućnostima ublažavanja negativnih posljedica na drvni i šumarski sektor. „Jedna od mjera koje će se od strane sektora gotovo sigurno predložiti Europskoj komisiji je povećanje sječivog etata“, kazala je i dodala kako 10% mekog drva dolazi iz Rusije, Ukrajine i Bjelorusije te da će ova situacija imati dalekosežne posljedice. Također, osvrnula se i na temu lobiranja, kazavši kako je ono vrlo važno i predstavlja odličnu mogućnost za komuniciranje sektora prema EU i nacionalnim tijelima te prema medijskom prostoru.

Vedran Kašić iz međunarodne grupacije Pervanovo izrazio je zabrinutost oko najavljenog smanjenja količine sječivog etata te nadodao kako bi drvna industrija, ali i cijeli na šumi bazirani sektor trebali što prije zajednički reagirati. Također, kazao je kako je potrebno i dosljedno provođenje certifikata sljedivosti te isticanje utjecaja šuma na društvo, kao i isticanje važnosti opće korisnih funkcija šuma kao i ekoloških usluga.

Doc. dr. sc. Dinko Vusić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije kazao je kako unutar Zelenog plana trebamo pronaći čim više prednosti za sektor. „Moramo promisliti možemo li u Zelenom planu naći točke koje omogućavaju daljnji razvoj sektora. Također, i Strategija za šume ima pozitivne strane. Mi smo oba dokumenta uklopili u nastavu i znanstveno-istraživačke procese“, naglasio je Vusić.

Okrugli stol je okupio preko 40 sudionika iz različitih institucija i subjekata povezanih sa šumarstvom, a sudjelovali su i gosti iz Austrije i Srbije. U zaključcima skupa naglašeno je kako gospodarenje šumama u RH ima dobre temelje i višestoljetnu tradiciju, ali i da šumarstvo nije rudnik koji se samo eksploatira, već se radi o samoodrživom sektoru koji se stalno obnavlja i predstavlja ključ za mnoge probleme i izazove današnjice, poput klimatskih promjena. Šumarstvo i prerada drva važan su izvor zapošljavanja, posebice na ruralnim područjima. Sudionici su se složili i kako su nove EU politike dobra prilika za poboljšanje naših prednosti jer one promiču vrijednosti koje su u skladu s hrvatskom šumarskom tradicijom, ali i kako treba znatno unaprijediti promociju i vidljivost sektora.

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.