Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika upozorava na gubitak od 600 milijuna eura

U povodu 22. svibnja, Međunarodnog dana bioraznolikosti, te predstavljanja “Strategije EU-a za bioraznolikost do 2030.”, Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika (HSUPŠ) koji zastupa interese 600.000 hrvatskih građana, vlasnika šuma, pripremio je izjavu s ciljem cjelovitog informiranja javnosti.

Svjesni činjenice da moramo značajno mijenjati naše navike i ponašanje prema prirodi kako bi utjecali na ublaživanje klimatskih promjena podržavamo sve aktivnosti koje se provode s tim ciljem. Međutim, Republika Hrvatska je objavom EU strategije bioraznolikosti, kao jedna od tri europske zemlje s najvećom bioraznolikošću (uz Albaniju i Sloveniju), prihvatila ekonomski gubitak od preko 600 milijuna eura u slijedećem financijskom razdoblju Europske unije.

I u tekućem financijskom razdoblju Hrvatska je provodila visok stupanj zaštite kroz mjere Nature 2000, Direktive o pticama, Direktive o staništima i Nacionalne klasifikacije staništa bez kompenzacijskih mjera u šumarskom sektoru, a prihvaćanjem ove strategije dodatno se stavljamo u nepovoljan položaj prema ostalim razvijenim članicama Unije. Smjernice iz nove strategije predviđaju „strogu zaštitu primarnih i starih šuma“, što u našem slučaju iznosi više od 90% ukupnih šuma. Za usporedbu, u Njemačkoj ta zaštita se odnosi na maksimalno 50% šuma.

Posebno ističemo kako trenutni stupanj bioraznolikosti u hrvatskim šumama nije rezultat mjera zaštite prirode nego dugogodišnjeg predanog rada generacija šumarskih stručnjaka i vlasnika šuma, koji gospodare po načelima održivosti u skladu sa zakonima prirode već duže od 250 godina.

Doprinos Hrvatske u području prilagodbe klimatskim promjenama na području EU svakako je održivi način gospodarenja šumama, koji uključuje prirodnu obnovu te bi naše iskustvo i dostignuta znanja mogla biti primjer ostalim zemljama, a ne prepreka zbog koje nam se nameću još strože restrikcije i dodatno osiromašuju hrvatski građani.

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.