HSUPŠ sudjelovao u izradi prijedloga projekta za LIFE+

HSUPŠ je kao jedan od partnera sudjelovao u pripremi prijedloga projekta „Fragments Forest“. Projekt pod punim nazivom „Demonstriranje upotrebe Platforme za gospodarenje šumama za potporu održivom upravljanju šumama malih površina“ prijavljen je na otvoreni natječaj LIFE+ programa za prioritetno područje: Okoliš i učinkovitost resursa.

Projekt se bavi problematikom gospodarenja šumama na malim površinama koje su nastale fragmentacijom zemljišta, a cilj je demonstrirati automatizaciju procesa gospodarenja šumama kroz izradu on-line platforme koja je u stanju uspostaviti interakciju između različitih sudionika na šumskom tržištu s obzirom na mogućnosti stvaranja suradnje između vlasnika šuma, menadžera, šumarskih tvrtki, tehničara, politika i donosioca odluka. Platforma će biti razvijena s različitim modelima kako bi se pružile mogućnosti dobivanja podataka o šumama koristeći visoko detaljne informacije dobivene daljinskim istraživanjem u kombinaciji s postojećim informacijama iz šumsko-gospodarskih planova i modelom korisnim za stvaranje suradnje između različitih dionika u šumarstvu. Osnovna ideja ovog prijedloga je da projektna platforma promijeni pristup gospodarenju šumama malih površina, orijentirajući se na održivo gospodarenje šumama zahvaljujući smanjenim fiksnim troškovima i održivim modelima uzgajanja. Uključeni dionici su privatni vlasnici šuma, šumarske tvrtke, javna poduzeća, samostalni izvođači radova i javna tijela.

Nositelj projekta je Sveučilište u Firenzi, a ostali partneri su Demetra (Italija, poduzeće za tehničko i ekonomsko savjetovanje), Bluebiloba (Italija, inovativna savjetodavna tvrtka u sektoru zaštite okoliša, šumarstva i poljoprivrede), Šumske tehnologije Föra (Španjolska, poduzeće usmjereno na procjenu šumskih resursa pomoću LiDAR tehnologije i daljinskog istraživanja), Hrvatski šumarski institut (vodeća je državna javna istraživačka institucija u području šumarstva), Centar za kompetencije d.o.o. za istraživanje i razvoj (za razvoj Vukovarsko-srijemske županije) i Institut za razvoj i međunarodne odnose (razvoj i prijenos znanja i vještina za kompetentnu znanstvenu interpretaciju suvremenih međunarodnih ekonomskih, političkih i kulturnih odnosa i suradnje za održivi razvoj od interesa za razvoj Hrvatske).

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.