HSUPŠ sudjeluje u aktivnostima projekta SUPERB

SUPERB je projekt koji se provodi u sklopu EU programa Horizon 2020 i čija je glavna zadaća razvoj i implementacija dugoročnih i održivih rješenja za obnovu šuma i šumskih krajolika na 12 različitih demonstracijskih područja u Europi, u uskoj suradnji s lokalnim zemljoposjednicima, važnim lokalnim akterima te poduzetnicima. Cilj ovoga projekta je i implementacija smjernica na širem području te stvaranje podloge za dugoročno planiranje i odlučivanje.

Prekogranična suradnja za pitanja obnove šuma i šumskih krajolika u poplavnim područjima dio je SUPERB projekta te svojim radom nastoji osigurati kvalitetno ispunjenje ciljeva i planova obnove naših šuma uzimajući u obzir različita znanja i perspektive. Iz tog razloga izabrali smo Vas i ograničeni broj drugih dionika s ovog područja za sudjelovanje na ovoj interaktivnoj radionici, kako biste dobili priliku izraziti svoje mišljenje i bili u mogućnosti dati preporuke za ciljeve i planove obnove šuma.

U savjetodavni odbor projekta uključen je i CEPF.

Ukupno je u provedbu projekta uključeno 36 partnerskih organizacija među kojima je Hrvatski šumarski institut koji je zajedno s Institutom za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu organizirao ovu radionicu na kojoj je predstavljen sveobuhvatan uvid u napredak projektnih aktivnosti te su razmijenjena iskustva, uočeni problemi, predstojeći izazovi te ideje i potencijalna rješenja između različitih dionika.

 

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.