Izmjena plana objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je izmjene plana objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja (PRR) do kraja 2021. godine, kojima se odgađa objava natječaja mjera za šumarski sektor.

Izmijenjeni plan objave natječaja možete pronaći na poveznici

Unatoč dopisima i zahtjevima HSUPŠ i udruga članica, da se natječaji za tipove operacija 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura i 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima objave u prvotno planiranom roku (III kvartal 2021), ministarstvo je odgodilo objavu za I kvartal 2022. Smatramo da su te izmjene nepotrebne i neutemeljene jer će uzrokovati probleme kod vlasnika šuma koji su se pripremali za planirane natječaje. Najviše se to odnosi na TOP 8.5.1 za koji je potrebno, uz poštivanje vegetacijske sezone tj. klimatskih uvjeta za pojedine radove, planirati i nabavu šumskog reprodukcijskog materijala. Osim vlasnika šuma ove izmjene negativno će utjecati i na poduzetništvo u šumarskom sektoru, prije svega na proizvođače šumskog reprodukcijskog materijala, konzultante te licencirane izvođače radova.

 

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.