Konferencija o vlasničkim pravima u privatnim šumama

Međunarodna videokonferencija „Vlasnička prava u privatnim šumama – u svjetlu politika EU-a vezanih za šume“ održana je 14. prosinca 2021. godine u Ljubljani, u organizaciji Saveza vlasnika šuma Slovenije (ZLGS) i Konfederacije europskih vlasnika šuma (CEPF). Nakon pozdravnih govora organizatora i pokrovitelja uvodno predavanje na temu „Osnovni elementi vlasničkih prava u šumama“ održao je predsjednik CEPF-a Sven-Erik Hammar.

O trenutnoj situaciji u pojedinim državama govorili su Miha Koprivnikar (ZLGS, Slovenija), Marko Mäko-Hakola (MTK, Finska), Algis Gaizutis (FOAL, Litva), Tugudal De Lassat (Fransylva, Francuska) i Zdenko Bogović (HSUPŠ, Hrvatska).

U drugom dijelu konferencije uz prezentacije o gospodarenju šumama u Sloveniji i utjecaju EU šumarske strategije na vlasnička prava i gospodarenje, zanimljivu prezentaciju održao je predstavnik Europske komisije Marco Onida (DG ENVI) u kojoj je predstavljena uloga vlasnika šuma u provedbi EU politika vezanih uz šume.

Na kraju zanimljive rasprave dogovoreno je da će se zaključci pripremiti nakon konferencije i usuglasiti sa svim sudionicima.

 

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.