Obilježeno 15 godina djelovanja udruge privatnih šumovlasnika Kesten Lepoglava

Na redovnoj sjednici Skupštine UPŠV Kesten Lepoglava ove je godine svečano obilježeno 15 godina rada udruge. Udruga je osnovana je 16. veljače 2005. godine, a danas broji 146 članova. Kroz 15 godina rada od osnivanja kroz udrugu je prošlo preko 300 članova. Udrugu od osnivanja vodi predsjednik Tomo Rešetar.

Udruga je od osnivanja uspješno provodila projekte održavanja šumskih prometnica te je ukupno privukla investicija u vrijednosti 6.000.000,00 kuna koje su financirane iz sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma. Taj doprinos lokalnoj zajednici prepoznat je i od strane gradske uprave koja svake godine financijski podupire rad udruge. S ciljem smanjenja troškova pridobivanja drvne mase udruga je za svoje članove kroz protekle godine nabavila specijalnu šumarsku mehanizaciju i to vitlo 4t, vitlo 5t, cjepač 14t, cjepač 18t, cjepač 21t i kružnu pilu 70cm sve marke Krpan te malčer ukupne nabavne vrijednosti 110.286,25 kuna. Tim priključcima se zajednički koriste svi članovi udruge. Osim toga udruga svake godine organizira stručnu ekskurziju na kojoj članovi upoznaju problematiku privatnih šuma u drugim regijama u Hrvatskoj te u susjednim zemljama (Slovenija, Mađarska).

Prošle godine udruga je uspješno prijavila projekt poučne staze ‘Šumska idila Ravne gore’ na mjeru 8.5.2 Programa za ruralni razvoj te se očekuje da tijekom 2020. godine projekt bude proveden. Ukupna vrijednost projekta iznosi 328.900,00 kuna.

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.