Objavljen javni poziv za financiranje radova na šumskim cestama u 2024.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2024. iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Prihvatljivi podnositelji su mali šumoposjednici s površinom šuma i/ili šumskog zemljišta do 20 hektara koji imaju šumu i/ili šumsko zemljište na području katastarske općine u kojoj se cesta nalazi i udruga privatnih šumoposjednika upisana u Registar udruga RH.

Ulaganja koja će se financirati obuhvaćaju radove održavanja ceste šire od 3 metra koja ima gornji stroj od kamena ili tucanika.

Zahtjevi se podnose do 29. prosinca 2023. u 12 sati.

Više informacija

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.