Održan partnerski sastanak projekta Fem4Forest

U sklopu projekta „Fem4Forest“ u kojem HSUPŠ, s Komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije, sudjeluje od srpnja 2020. godine održan je sastanak projektnih partnera i Upravnog vijeća projekta.

Sastanak je organiziran od strane vodećih partnera projekta, Slovenskog šumarskog instituta, u Ljubljani, 5. i 6. rujna kao hibridni događaj na kojem partneri koji nisu bili u mogućnosti sudjelovati uživo su imali priliku priključiti se preko Zoom platforme. Uživo su sudjelovali predstavnici partnera iz sljedećih zemalja: Austrija, BiH, Češka, Hrvatska,  Njemačka, Ukrajina, Slovenija.

Fokus sastanka bio je na rezimiranju aktivnosti i napretka napravljenog u prvoj godini projekta te na planu aktivnosti koje će uslijediti u ovoj i sljedećoj godini.

Kako bi proizveo dosadašnje rezultate, projektni tim 10 država dunavske regije koristio je sljedeće metode:

  • Istraživanje i analiza postojećih podataka
  • Anketa za žene stručnjakinje u šumarskom sektoru i privatne šumovlasnice
  • Anketa za studentice šumarstva te žene na samom početku svoje karijere u šumarskom sektoru
  • Intervjui s privatnim šumovlasnicama te šumarskim stručnjakinjama
  • Intervjui s uzorima u šumarstvu
  • Organizacija okruglih stolova

Nakon ispunjenih 880 upitnika, odrađenih 150 intervjua te organiziranih 10 okruglih stolova, rezultati su predstavljeni u sljedećim izvješćima:

  • „Izvješće o trenutnoj situaciji i poziciji žena u šumarstvu u državama dunavske regije“
  • „Izvješće o potrebama žena i šira rodna perspektiva u sektoru šumarstva“
  • „Transnacionalne smjernice rodne osviještenosti“
  • “Transnacionalni model kampanje podizanja svijesti”

Nakon stvaranja čvrste baze podataka na raspolaganju će biti informacije potrebne za stvaranje Kampanje podizanja svijesti o rodnoj jednakosti te uspostavu sustava koji će pružati podršku ženama u šumarskom sektoru. Kampanja podizanja svijesti o rodnoj jednakosti u šumarskom sektoru trebala bi započeti u studenom ove godine.

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.