Održavanje šumske infrastrukture u šumama šumoposjednika na području Međimurske županije

Udruga šumoposjednika Međimurja “Jegnjed” 2017. g. javila se na javni poziv za prijavu projekata Održavanja šumske infrastrukture za 2018. godinu koju je u to vrijeme raspisala Savjetodavna služba. Projekti održavanja šumske infrastrukture koji odobreni su 2018. godine provedeni su ove godine tijekom mjeseca srpnja.

Održavanje je provedeno na četiri šumske prometnice ukupne dužine 5660 m. Šumske prometnice obuhvaćene ovim održavanjem su šumski putevi u k.o. Črečan i k.o. Macinec naziva “Dužine”, u k.o. Slakovec naziva “Slakovsko brezje”, u k.o. Lopatinec naziva “Vučetinska gmajna” i u k.o. Mursko Središće naziva “Slatine”.

Ovakvim projektima pomaže se da se šumski putovi, koji su zbog dugogodišnjeg neodržavanja u lošem stanju, ponovo vrate u prvobitno stanje na zadovoljstvo ne samo vlasnika šuma s područja Međimurske županije već i cjelokupnog lokalnog stanovništva.

Provedba projekata održavanja šumske infrastrukture naročito je poželjno za vlasnike malih površina, jer su ulaganja u šumsku infrastrukturu skupa pa sami vlasnici nisu u mogućnosti to financirati.

Projekti su financirani iz sredstava Naknade za općekorisne funkcije šuma kojima upravlja Ministarstvo poljoprivrede.

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.