Osvrt HSUPŠ na prijedlog Pravilnika o OKFŠ

Radi se o iznimno značajnom Pravilniku za vlasnike šuma jer se njime regulira postupak raspodjele sredstava OKFŠ-a.

Općenito smatramo da je prijedlog pravilnika potrebno preformulirati na način da se sredstva koriste prvenstveno za potrebe provedbe šumarskih radova, jer na predloženi način samo 49% sredstava je namijenjeno šumarstvu što se može još dodatno smanjiti s obzirom na odredbu iz čl. 3 da se minimalno 20% raspoređuje za vatrogasne djelatnosti.

Također je potrebno uvesti načelo jednakosti i  istovjetnog tretiranja provedbe kolaudacije i nadzora kod svih korisnika ovih sredstava.

U skladu s tim predlažemo i povećanje opsega poslova, a samim time i odgovornosti ovlaštenih inženjera sve s ciljem jačanja transparentnosti trošenja sredstava ove naknade.

Generalna primjedba na većinu priloga koji definiraju cijene i normative rada je da su isti preuzeti prema sistematizaciji jedne pravne osobe (Hrvatske šume d.o.o.)  te da nisu usklađeni s tržišnim uvjetima i cijenama.

Pozivamo sve vlasnike šuma da podrže naše stavove i uključe se u javno savjetovanje koje je otvoreno na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16723

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.