Otvorena mogućnost članstva u HSUPŠ za fizičke i pravne osobe

Izmjenama Statuta HSUPŠ je omogućena provedba odredbe iz Članka 10. u kojem je predviđena mogućnost članstva i za fizičke i pravne osobe. Izmjene su obuhvatile slijedeće članke Statuta koji sada glase:

 

Članak 11.

Za pristupanje Savezu, udruga podnosi zahtjev za učlanjenje.

Zahtjevu se prilaže odluka o prihvaćanju Statuta.

Ostale zainteresirane fizičke osobe ili pravne osobe podnose zahtjev za učlanjenje u kojem navode motive i razloge za učlanjenje u Savez. Obrazac zahtjeva za učlanjenje propisuje Izvršni odbor.

Odluku o primanju u članstvo Saveza donosi Izvršni odbor.

 

Članak 13.

Savez ima redovne članice, pridružene i počasne članove.

Redovne članice su udruge privatnih šumovlasnika i šumoposjednika iz Republike Hrvatske.

Pridruženi članovi su fizičke osobe i pravne osobe koje žele sudjelovati u radu udruge i ostvarenju njezinih ciljeva, a čiji zahtjev za učlanjenje bude odobren od strane Izvršnog odbora. Svi pridruženi članovi biraju na Zboru pridruženih članova dva predstavnika koji sudjeluju u odlučivanju u Skupštini Saveza. Zbor pridruženih članova održava se prije sjednice Skupštine.

Počasni članovi su fizičke i pravne osobe koje imaju posebne zasluge za razvoj šumarstva. Počasne članove imenuje Skupština, na prijedlog Izvršnog odbora.

Počasni članovi ne sudjeluju u odlučivanju.

 

Članak 14.

Prava, obveze i odgovornosti redovnih članica i pridruženih članova:

  • birati i biti biran, posredovanjem svojih predstavnika, u tijela Saveza
  • uplaćivati članarinu
  • aktivno raditi na ostvarivanju ciljeva i zadataka Saveza
  • biti obavješten o radu Saveza i njegovih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju
  • davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad tijela Saveza
  • čuvati i podizati ugled Saveza
  • djelovati na povećanju svojeg članstva kao i na povećanju sveukupnog članstva u Savezu
  • primati članski materijal, koristiti se uslugama i stručnom pomoći koju im može pružiti Savez
  • sudjelovati na izložbama i dražbama te ostalim promotivnim priredbama koje organizira Savez.

Počasni članovi mogu raditi na ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Saveza, davati prijedloge mišljenja i primjedbe na rad Saveza, te su dužni čuvati i podizati ugled Saveza.

 

Izvršni odbor HSUPŠ je na sastanku održanom 30.6.2022. donio odluku o izgledu Obrazaca zahtjeva za učlanjenje koje je potrebno ispuniti i potpisati te poslati poštom na adresu HSUPŠ. Sukladno odredbama Statuta Izvršni odbor će na redovnim sastancima odlučivati o zaprimljenim zahtjevima za članstvo. Više informacija možete dobiti na tajnik@hsups.hr.

Obrazac zahtjeva za učlanjenje za fizičke osobe možete preuzeti ovdje.

Obrazac zahtjeva za učlanjenje za pravne osobe možete preuzeti ovdje.

 

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.