Otvorena šumska prometnica Gora Dalmatina

Udruga privatnih šumoposjednika “Gora Dalmatina” u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“, uspješno je provela projekt izgradnje šumske prometnice Gora Dalmatina u Nerežišćima, koja je puštena u promet danas, 29. rujna. Prometnica je prvi takav projekt u Hrvatskoj prijavljen i proveden od strane udruge privatnih šumovlasnika te je značajan kao primjer uspješnog projekta za ostale udruge.
Ukupna dužina prometnice iznosi 1.200 metara, a vrijednost projekta je 679.271,35 kuna. Od pripreme do kraja provedbe projekta proteklo je više od tri godine.
Član udruge „Gora Dalmatina“ Nikša Tepić istaknuo je značaj otvorene prometnice za lokalno stanovništvo koje će dobiti pristup cestom na svoja poljoprivredna i šumska zemljišta ali isto tako njenu neprocjenjivu vrijednost za zaštitu od požara jer izgrađena prometnica ima sve značajke protupožarnih cesta. Projekt je odrađen volonterski što mu daje dodatnu vrijednost, jer smo pokazali da nekoliko entuzijasta može učiniti mnogo da poboljša svoju zajednicu, poručio je Tepić.
Ova prometnica treba biti primjer i ostalim udrugama u Hrvatskoj, istaknuo je predsjednik Hrvatskog saveza udruga privatnih šumovlasnika Zdenko Bogović, čiji je član i udruga „Gora Dalmatina“. Dodao je kako je u Hrvatskoj jedinoj u zemlji Europske unije sufinancirano stopostotni iznos za ulaganje u šumsku infrastrukturu i konverzije šuma, što svakako trebaju iskoristiti privatni šumovlasnici ali i jedinice lokalne samouprave koje su administrativno i financijski snažnije od samih vlasnika šuma. Ovakva prometnica utječe na poboljšanje šumske prometne infrastrukture čime se povećava potencijal opskrbe drvom i šumskom biomasom, također se povećavaju općekorisne funkcije šuma te otvaraju nova područja za sakupljanje nedrvnih proizvoda što pozitivno utječe na rast potencijala održivog gospodarenja šumama uz dugoročne ekonomske koristi i dugoročno povećanje njegove okolišne vrijednosti, zaključio je Bogović.

Provedbom projekta također se otvaraju nove mogućnosti i za turističko i rekreativno korištenje šuma pa je nedvojbeno da će izgradnja ove prometnice imati pozitivan učinak na cjelokupnu kvalitetu života ljudi u ovom ruralnom području.
Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Šime Mršić podržao je projekt te je pozvao i ostale udruge šumovlasnika da se prijavljuju na natječaje za financiranje šumske infrastrukture. Ministarstvo i Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika surađivat će i nadalje kako bi se poboljšao život šumovlasnika ali i ljudi koji žive u ovakvim područjima.

O udruzi Gora Dalmatina
Udruga privatnih šumoposjednika “Gora Dalmatina” sa sjedištem u Nerežišćima, djeluje na otoku Braču i u Splitsko-dalmatinskoj županiji s ciljem zaštite privatnih šuma i njihovih vlasnika. Područja djelovanja udruge su održivi ruralni razvoj i zaštita imovinskih prava te zaštita i očuvanje ukupnog ruralnog prostora uz primjenu najsuvremenijih metoda u gospodarenju šumama te uvođenje najprikladnijih rješenja u uzgoju šuma kojima se podiže veća dohodovnost i konkurentnost u proizvodnji drvne mase. Udruga provodi izobrazbu svojih članova putem predavanja, demonstracijskih prikaza, raspodjele stručne literature, brošura i stručnih članaka te organizaciju posjeta članova udruge sličnim organizacijama u zemlji i inozemstvu. Također je aktivna u razmatranju zakonskih prijedloga koji se odnose na gospodarenje šumama, mjere potpore od strane državnog, regionalnog i lokalnog proračuna te shodno tome daje svoje prijedloge za unapređenje uvjeta poticanja gospodarenja šumama; sudjeluje u organizaciji različitih manifestacija kojima se promovira održivo gospodarenje šumama i surađuje s relevantnim dionicima u šumarskom sektoru.

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.