OTVORENO DRUGO JAVNO SAVJETOVANJE za PEFC Nacionalni Standard

U sklopu projekta ‘Podrška dionicima u razvoju PEFC nacionalnih standarda’ , koji provodi Hrvatski šumarski institut, organizirana je Radna grupa za razvoj i analizu mjera i pokazatelja održivog gospodarenja šumama u koju su uključeni svi glavni dionici u šumarskom sektoru.

Po isteku 60 dana od prve javne objave dokumenta na uvid javnosti na isti nisu pristigli komentari ni sugestije korekcija.

Sukladno propisanoj proceduri za izradu prvog standarda javno savjetovanje se mora provesti u kroz dvije objave.

Drugo javno savjetovanje trajati će 30 dana od dana objave na internetu.

Objavu i dokument možete pogledati na POVEZNICI

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.