Privatne šume u Hrvatskoj

Koji je udio privatnih šuma u Hrvatskoj?

Prema najnovijim dostupnim podacima, ukupna površina u Hrvatskoj iznosi 2 759 039,05 ha. Od ukupne površine, u državnom je vlasništvu 2 097 318,16 ha (76%), a 661 720,89 ha (24%) u vlasništvu je privatnih vlasnika šuma.

Izvor podataka: Šumskogospodarska osnova područja Republike Hrvatske za razdoblje 2016. – 2025. Hrvatske šume, Zagreb, 2016.

Više podataka o privatnim šumama u Hrvatskoj možete pronaći u dijelu „Privatne šume“.

Koliko ima vlasnika šuma?

Uslijed nesređenih imovinsko pravnih odnosa i loših evidencija u zemljišnim knjigama i katastru gotovo je nemoguće izračunati točan broj privatnih vlasnika šuma. Postoji nekoliko znanstvenih radova u kojima se navodi da je prosječna veličina posjeda privatnih šuma ispod 1 ha pa uzimajući u obzir ukupnu površinu privatnih šuma i činjenicu da nema puno vlasnika s velikim površinama možemo procijeniti da u Hrvatskoj imamo oko 600 000 vlasnika šuma.

Kakve su privatne šume u Hrvatskoj?

Iako privatne šume s obzirom na drvnu zalihu zaostaju za državnim šumama, postoje značajni resursi u pogledu proizvodnje drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda.

Oko 98% privatnih šuma ima proizvodnu i višestruku namjenu pružajući  općekorisne funkcije (ekološke, ekonomske i društvene) te predstavljaju budući odgovor na sve izraženije zahtjeve društva u pogledu potreba šumskih resursa.

Analizirajući i uspoređujući podatke iz dvaju različitih pristupa izmjere šumskih resursa provedenih tijekom posljednjeg desetogodišnjeg razdoblja mogu se uočiti brojne razlike u podacima. Posebno se to odnosi na procjenu drvne zalihe. Prema rezultatima Nacionalne inventure šuma (2010), posebno mlade i starije sastojine imaju gotovo podjednaku zalihu i u državnim i u privatnim šumama iako je drvna zaliha privatnih šuma u prijašnjim Šumsko gospodarskim osnovama područja uglavnom podcjenjivana.

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.