Savez udruga privatnih šumovlasnika Varaždinske županije obilježava 15 godina djelovanja

U povodu obilježavanja petnaest godina rada Saveza udruga privatnih šumovlasnika Varaždinske županije 25. svibnja 2023. godine organiziran je tematski okrugli stol „Očuvanje bioraznolikosti – novi izazovi pred gospodarenjem privatnim šumama u zaštićenim područjima“. Skupu su, uz hrvatske i inozemne šumarske stručnjake, nazočili i župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, lepoglavski gradonačelnik Marijan Škvarić, ravnateljica Javne ustanove ‘Priroda Varaždinske županije’ Sanja Kopjar te dr.sc. Dragutin Vincek i pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije. Cilj skupa bio je educirati vlasnike i upravitelje šuma kako postići ravnotežu između održivog gospodarenja i bioraznolikosti. Naime, šume su jedan od najznačajnijih čimbenika velike bioraznolikosti RH, a prekrivaju gotovo polovicu kopnene površine.

Kako bi se održala stabilnost šumskog ekosustava i biološka raznolikost te dostupnost drvne sirovine neophodno je provoditi održivo gospodarenje šumama temeljeno na stručnom i odgovornom upravljanju šumama i šumskim zemljištem. To je posebno važno za područje Varaždinske županije koje je 30 posto obraslo šumom, a čak 75 posto šuma nalazi se u privatnom vlasništvu što je u velikoj suprotnosti u odnosu na hrvatski prosjek u kojemu je čak 73 posto šuma u državnom vlasništvu.

„Šumovlasnici iz Varaždinske županije su među prvima prepoznali prednosti udruživanja te je na području općine Bednja u listopadu 2004. godine osnovana UPŠ Husto Bednja, kao prva takova udruga u RH. Nakon toga je u veljači 2005. osnovana UPŠ Kesten Lepoglava, a tijekom 2007. godine u sklopu provedbe projekta FOR PLAN osnovane su UPŠ Opeka Vinica i UPŠ Hrast Cestica. Sve udruge osnovane su na lokalnoj razini i pokrivaju područja gradova odnosno općina pa je pokrenuta inicijativa za osnivanje Saveza udruga na nivou županije zbog bolje međusobne povezanosti i koordinacije između udruga, suradnje s Upravnim odjelom za poljoprivredu, šumarstvo i lovno gospodarstvo i Ministarstvom poljoprivrede“, rekao je predsjednik Saveza Tomo Rešetar.

Savez udruga privatnih šumovlasnika Varaždinske županije osnovan je u travnju 2008. godine. Temeljni cilj Saveza je da planskim udruživanjem i radom privatnih šumovlasnika i donošenjem programa rada zaštiti interesne ciljeve gospodarenja privatnim šumama na području Varaždinske županije. Savez puno radi na boljoj organiziranosti šumovlasnika, kvalitetnijem gospodarenju šumama, očuvanju okoliša i prirode, većoj koristi za vlasnike šuma i društvo u cjelini.

Tijekom petnaest godina rada Savez udruga privatnih šumovlasnika imao je uspona i padova. Savez je dao poticaj osnivanju novih udruga, međutim neke od njih nisu opstale tako da su trenutno u Savezu aktivne udruge UPŠ Kesten Lepoglava, UPŠ Opeka Vinica i UPŠ Klen Klenovnik.

„Unatoč svim problemima koji prate rad udruga, napravljeni su veliki pomaci na unapređenju stanja u privatnim šumama na području Varaždinske županije. To se posebno vidi na rezultatima koje smo postigli u privlačenju i korištenju sredstva iz Fonda za općekorisne funkcije šuma. Najviše za radove biološke obnove (više od 250 tisuća eura), za izradu programa gospodarenja (500 tisuća eura), a u programe održavanja šumskih prometnica uloženo je više od 1,5 milijuna eura. Osim toga, udruge su koristile sredstva iz europskih fondova te je izgrađena poučna staza na Ravnoj gori u koju je uloženo 45 tisuća eura. Zahvaljujemo svima koji su nam stručnim savjetima pomogli, a posebno Varaždinskoj županiji na potpori koja se tijekom godina pretvorila u pravo partnerstvo“ naglasio je Rešetar.
Kroz program obilježavanja 15 godina uspješnog djelovanja doznajemo da je Savez sudjelovao u provedbi više međunarodnih i domaćih projekata. Posebno ističemo sudjelovanje u projektima: Međuregionalni plan gospodarenja šumama, Preliminarno istraživanje podzemnih gljiva s naglaskom na tartufe na području Varaždinske županije u svrhu razvoja ruralnog turizma te Biološka raznolikost podzemnih gljiva i strategija razvoja tartufarstva u Varaždinskoj županiji.

Župan Anđelko Stričak obratio se okupljenima te im čestitao ovu lijepu i vrijednu obljetnicu. „ Čestitam Vam što kao udruga punih petnaest godina brinete o šumama, kvalitetno gospodarite njima, a takvim načinom rada možete biti primjer i ostalim udrugama civilnog društva. Posebno mi je drago da ulažete u biološku obnovu, uređenje šumskih prometnica, ali i izgradnju poučnih staza kako bi se ljubitelji prirode mogli snalaziti, ali i biti upoznati s šumskim svijetom“ rekao je župan i obećao daljnju podršku Varaždinske županije u njihovom radu.

Također, Savez je organizirao više stručnih radionica od kojih izdvajamo: rad na siguran način, održivo gospodarenje šumama te radionicu o programu ruralnog razvoja i utjecaju zakonskih promjena na sektor šumarstva. Među redovite aktivnosti Saveza ubrajamo i stručne ekskurzije koje su u funkciji edukacije članstva te rada na unapređenju suradnje sa srodnim udrugama u Hrvatskoj i susjednim zemljama.

Značajnu ulogu u radu Saveza ima priprema i objava stručnih i promotivnih tiskanih materijala, letaka, brošura i knjiga. ‘Konverzije privatnih šuma’, „Nedrvni šumski proizvodi‘, „Drveće i grmlje jestivih plodova Varaždinske županije’ tek su neka od tih izdanja.

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.