Smanjenje sredstava OKFŠ za privatne šume

U sklopu reforme poslovnog okruženja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Vlada Republike Hrvatske je usvojila Akcijski plan za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja u 2023. za 2024. godinu prema kojem se predviđaju ukupno 73 mjere rasterećenja provedbom kojih se planira direktno troškovno rasterećenje gospodarstva u iznosu od 132.859.590,41 EUR. Dio mjera je već proveden dok će se preostale mjere provesti najkasnije do kraja I. kvartala 2024. godine.

Ministarstvo poljoprivrede sudjeluje u ovom akcijskom planu s udjelom od 10.653.978,95 eura, a najveći dio tih sredstava će se realizirati kroz smanjenje Naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za 38% ili 9.005.739,83 eura. Ostale mjere koje se tiču šumarstva odnose se na smanjenje naknada za provedbu stručnog pregleda i odobrenja šumskogospodarskih planova.

Kako je prema važećem Pravilniku o postupku, načinu ostvarivanja prava i načinu korištenja sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma otprilike 11% prikupljenih sredstava trebalo biti raspoloživo za radove u privatnim šumama, provedbom ovih mjera će se umjesto očekivanih 2,6 mil. eura sredstva za privatne šume smanjiti za cca. 1 mil. eura.

Uz podršku smanjenju poreznog rasterećenja gospodarstva smatramo da je potrebno uz izmjene Pravilnika o načinu obračuna, obrascima, posebnom računu i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma potrebno izmijeniti i Pravilnik o postupku, načinu ostvarivanja prava i načinu korištenja sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma kako bi se prikupljena sredstva usmjerila na radove o šumarstvu, dok bi se za radove razminiranja trebalo pronaći druge izvore financiranja.

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.