Udruživanje šumovlasnika

Čemu služe udruge šumovlasnika?

Udruge šumovlasnika prvenstveno služe kao organizacije koje zastupaju interese svojih članova. U Hrvatskoj su udruge neophodne kao protuteža usitnjenosti prosječnog privatnog šumskog posjeda te samim time i slaboj zainteresiranosti većine vlasnika za tu imovinu.

Prednosti pristupanja Udrugama su:

 • Unapređenje situacije u vlastitoj šumi
 • Mogućnosti poboljšanja gospodarenja šumama
 • Povezivanje i razmjena znanja i iskustava
 • Pristup informacijama
 • Obrazovanje stručnjaka
 • Suradnja s javnim institucijama
 • Financijske mogućnosti (iskorištavanje poticaja i drugih fondova).

Što je HSUPŠ i kako se učlaniti?

Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika je osnovan 7. lipnja 2008. godine kao samostalna, nestranačka, interesna organizacija dobrovoljno udruženih udruga privatnih šumovlasnika i šumoposjednika, radi zadovoljavanja zajedničkih interesa članova Saveza pod uvjetima određenim Zakonom o udrugama i Statutom.

Temeljni je cilj Saveza da planskim udruživanjem i radom udruga privatnih šumovlasnika i šumoposjednika te sudjelovanjem u provedbi projekata iz područja šumarstva, poboljša kakvoću i gospodarsku vrijednost šumskih proizvoda i unaprijedi gospodarenje privatnim šumama u Republici Hrvatskoj.

Članicom Saveza može postati svaka udruga privatnih šumovlasnika i šumoposjednika koja je registrirana u Republici Hrvatskoj, te svaka druga zainteresirana fizička ili pravna osoba.

Za pristupanje Savezu potrebno je poslati zahtjev za učlanjenje, a Odluku o primanju u članstvo donosi Izvršni odbor Saveza.

Kako su organizirani šumovlasnici u Europskoj uniji?

Konfederacija europskih vlasnika šuma (The Confederation of European Forest Owners  – CEPF) krovno je udruženje nacionalnih organizacija vlasnika šuma u Europi. Predstavljajući obiteljsko šumarstvo u Europi, CEPF promovira vrijednosti održivog upravljanja šumama, privatnog vlasništva i ekonomske održivosti šumarskog sektora.

HSUPŠ je redovna članica CEPF-a od 2013. godine i naš predsjednik g. Zdenko Bogović je član Upravnog odbora.

Sa sjedištem u Bruxellesu, CEPF je neprofitna organizacija, koja predstavlja interes gotovo 16 milijuna vlasnika šuma. Riječ je o privatnim pojedincima, obiteljima i zadrugama koji se brinu za oko 60% europskog šumskog područja.

CEPF-ova misija je predstavljati i promovirati zajedničke interese privatnih vlasnika šuma u Europi, a posebno na razini EU. CEPF želi poticati pouzdane i poštene političke okvirne uvjete i jačati položaj europskih vlasnika šuma u svim političkim procesima koji se odnose na šumarski sektor. To je posebno važno jer na europsku i međunarodnu šumarsku politiku snažno utječu mnoge druge sektorske politike, poput klime, energije, okoliša, trgovine i poljoprivrede.

Ciljevi CEPF-a su:

 • Doprinos razvoju, provedbi i promociji višenamjenskog, održivog i aktivnog gospodarenja šumama, kako bi se osigurala ekonomski održiva, društveno prihvatljiva i ekološki održiva šuma u Europi i širom svijeta.
 • Održavanje i unapređenje zdravih i vitalnih šumskih ekosustava, koji i dalje pružaju raznovrstan spektar roba i usluga društvu i okolišu te postižu ravnotežu između više interesa i upotrebe šuma.
 • Poboljšanje konkurentnosti šumarskog sektora i osiguranje održivog prihoda od svih proizvoda i usluga koje šume i njihovo gospodarenje pružaju.
 • Osiguravanje priznavanja prava vlasništva, što jamči dugoročnu predanost, zdravo i održivo upravljanje zemljištem, pridonoseći prosperitetu i raznolikosti europskog krajolika.

Više detalja na www.cepf-eu.org

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.