Uspješna realizacija projekta iz mjere 4.3.3. u šume šumoposjednika na području Varaždinske županije

Općina Mali Bukovec kao prijavitelj projekta “Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu – Put u Križančiji” uspješno je realizirala navedeni projekt. Navedeni projekt je tek drugi uspješno realizirani na području Varaždinske županije iz mjere Mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastruktutu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 706.041,45 kn od čega je veći dio sufinanciran sredstvima Europske unije. Ukupna dužina predmetne šumske ceste je 931 m. Šumska cesta “Put u Križančiji” nalazi se u asfaltnu prometnicu koja spaja naselja Županec i Lunjkovec i prolazi kroz površinom najveći šumski kompleks Križančija na području općine Mali Bukovec.

Projektom je obuhvaćena zapušteni traktorski put koji već duži niz godina nije koristio. Provedena je rekonstrukcija u cestu koja će u prvom redu zadovoljiti potrebe švlasnika šuma,  ali i lokalnog stanovništva za što lakši pristup šumskim posjedima. Osim praktičnih potreba šumska cesta Put u Križančiji će imati i svoju rekreacijsku ulogu kao adekvatno šetalište za sve korisnike koji će se htjeti opustiti u prirodnom okruženju.

Projekt “Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu – Put u Križančiji” je hvale vrijedno ulaganje jedinice lokalne samouprave kroz mjere europskih fondova u šume šumoposjednika i kao takav primjer za buduća ulaganja u te šume ne samo na području Općine Mali Bukovec već i na području cijele Varaždinske županije.

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.