Varaždinska županija i Zaba financiraju projekt istraživanja podzemnih gljiva

Na inicijativu Saveza udruga privatnih šumovlasnika Varaždinske županije tijekom 2018. godine provedeno je preliminarno istraživanje podzemnih gljiva, a rezultati su ukazali na potencijal i potrebu da se provede detaljno istraživanje.

Stoga je u ovoj godini pokrenut projekt koji bi trebao pokazati bioraznolikost podzemnih gljiva u šumskim ekosustavima, što će ujedno biti i podloga za procjenu potencijala za iskorištavanje podzemnih gljiva u ekonomskom pogledu (tartufi) u prirodnom okružju, ali i u plantažnom uzgoju.

Cilj istraživanja biološke raznolikosti podzemnih gljiva Varaždinske županije u prvom je redu edukacija stanovništva i lokalne zajednice, posjetitelja zaštićenih područja, domaćih i stranih turista, ali i mogućnost neposrednog utjecaja na ruralno gospodarstvo, turističku ponudu i prepoznatljivost županije u segmentu bioraznolikosti i tartufarstva. Bez prethodnog istraživanja i poznavanja sastava i brojnosti vrsta, njihovih međusobnih utjecaja i utjecaja na stanište nije moguće niti njihovo očuvanje. Ne manje važno, rezultati ovog istraživanja trebaju poslužiti i donosiocima odluka prilikom donošenja odluka, pravilnika i lokalnih/regionalnih strategija koje trebaju omogućiti i potaknuti razvoj tartufarstva na opisanom području.

U financiranje projekta se pored Varaždinske županije uključila i Zagrebačka banka d.d., a za terenska istraživanja angažirani su stručnjaci iz Hrvatskog šumarskog instituta.

 

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.