Započela provedba projekta Fem4Forest

Projekt Fem4Forest – Forests in Women’s Hands (Šume u rukama žena) koji se financira kroz Danube Transnational započeo je s provebom 1. srpnja. Nositelj projekta je Gozdarski institut Slovenije, a HSUPŠ je jedan od 14 projektnih partnera. Uz projektne partnere u projekt je uključeno i 10 pridruženih partnera.

Fem4Forest će kroz razne aktivnosti identificirati i analizirati inovacijske potrebe na tržištu rada i šumskih poduzetnika i pokazati prenosivost ideja i primjera dobre prakse nizom pilot akcija na teritoriju Podunavske regije kako bi podržali sposobnost žena da se učvrste u resoru radne snage i inoviraju svoje poslovanje u šumama a sve s ciljem poboljšanja konkurentnosti šumarskog sektora na europskom tržištu. Projekt će ponuditi novi i dobro prilagođeni inovativni pristup učenju koji će podržati aktivniju ulogu žena u šumarskom sektoru.

Stoga je glavni cilj Fem4Forest-a ojačati šumski sektor na lokalnoj, regionalnoj i međuregionalnoj razini putem povećane uključenosti i sposobnosti žena, podržavajući njihovu ravnopravnu prisutnost i kompetencije na tržištu.

Cjelokupni koncept Fem4Forest prati interaktivni model inovacija gdje se inovacija pojavljuje kao rezultat dioničke interakcije potaknute potrebama društva i tržišta, vrhunske znanosti i tehnologije te organizacijske sposobnosti.

Planirane aktivnosti su usmjerene na potražnju i ciljaju tri najvažnije komponente: socijalnu uključenost, rodnu ravnopravnost i ekonomsku neovisnost. Zbog pristupa više dionika, Fem4Forest uključuje istinsku i snažnu uključenost ciljnih skupina koje će biti angažirane u različitim aktivnostima.

Kao glavni rezultat projekta se očekuje stvaranje povoljnih uvjeta za postizanje veće socijalne uključenosti žena u svim razinama šumarskog sektora u Podunavskoj regiji, kroz pojačanu koordinaciju, suradnju i učenje politika u razvoju bliskih tržišnih rješenja i akcijskih planova.

HSUPŠ kao partner sudjeluje u svim projektnim aktivnostima koje će se intenzivnije početi  provoditi krajem ljeta.

Partneri na projektu su:

 1. Slovenian forestry institute, SLOVENIJA
 2. Forest Training Center Pichl, ÖSTERREICH
 3. NOWA Training Counselling Project management, ÖSTERREICH
 4. Bavarian State Institute of Forestry, DEUTSCHLAND
 5. Forest Owner Association Styria, ÖSTERREICH
 6. PRIZMA Foundation for Improvement of Employment Possibilities, SLOVENIJA
 7. Croatian Chamber of Forestry and Wood Technology Engineers, HRVATSKA
 8. Croatian Union of Private Forest Owners Associations, HRVATSKA
 9. Agency for sustainable development of the Carpathian region “FORZA” , UKRAINE
 10. Forestry and Environmental Action, BOSNIA AND HERZEGOVINA
 11. University of Belgrade-Faculty of Forestry, SERBIA
 12. University Ştefan cel Mare of Suceava, ROMÂNIA
 13. Czech University of Life Sciences Prague, ČESKÁ REPUBLIKA
 14. Association Economy and Democracy, BULGARIA

Pridruženi partneri su:

 1. Community of interest Female Forest Owners in Bavaria, DEUTSCHLAND
 2. Chamber of agriculture and forestry of Slovenia, SLOVENIJA
 3. Forest owners association of Slovenia, SLOVENIJA
 4. Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management, SERBIA
 5. Education Initiative INA of the Styrian Chamber of Agricultural Workers, ÖSTERREICH
 6. College for agriculture and forestry, ÖSTERREICH
 7. LIECO GmbH & Co KG, ÖSTERREICH
 8. Ukrainian Foresters Society, UKRAINE
 9. North-East Regional Development Agency, ROMÂNIA
 10. Bulgarian brach chamber of woodworking and furniture industry , BULGARIA

Gospodarstvo

Oko 24% šumskih površina u Hrvatskoj u privatnom je vlasništvu, što podrazumijeva više od 660.000 hektara diljem zemlje, a privatne šume godišnje generiraju stotine radnih mjesta.

Gospodarski potencijali su mnogo veći, no ograničeni su sadašnjim zakonodavstvom kojim se grubo ograničava konzumacija privatnog vlasništva nad šumama.

Zajednica

Privatna šumska zemljišta osiguravaju društvene i ekološke koristi za sve građane.

Zapravo, privatne šume pružaju, gdje je to dopušteno, nevjerojatne mogućnosti za rekreaciju na otvorenom, uz različite aktivnosti, poput planinarenja, ribolova, razgledavanja divljih životinja, biciklizma i kampiranja.

Okoliš

S biološkog i ekološkog stajališta, stanje šuma u Hrvatskoj jedno je od najboljih u Europi.

Kao ponosni upravitelji privatnih šumskih zemljišta, članovi Saveza ulažu značajne napore i pažnju kako bi uravnotežili gospodarske, ekološke i društvene obveze za buduće generacije.